Google

2 Ağustos 2007 Perşembe

ANKARA'DA SU SORUNU

ANKARA'DAKİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDEN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI :

Su kesintileri nedeniyle Ankara’da gerçekten ciddi anlamda sağlık sorunları ile karşı karşıya kalacağız. Karşılaşacağımız çevre sağlığı sorunları ve alınması gereken önlemler konusunda kamu oyunun dikkatini çekmek amacıyla bu basın toplantısını düzenlemek zorunda kaldık. Ne yazık ki zorunda kaldık. Öncelikle neden böyle bir sorunu yaşamak zorunda kaldığımız ifade edelim.

Ankara neden susuz?

Bu konuda çeşitli meslek odalarından gelen arkadaşlarımız sizlere daha detaylı bilgi verecekler. Gerçekten ciddi önlemler alınması gerek. Büyükşehir Belediye Başkanı’nın ifade ettiği gibi; “belki ağzı dualı birisinin duası kabul edilir de Ankara’ya yağmur yağar” beklentileri ile çözülemeyecek kadar ciddi ve özel önlemler alınması gereken bir sorun.


Genel kuraklık Ankara’nın su sorununun ana nedeni midir?

Belediyenin açıkladığı gibi 2006 yılı son 41 yılın en kurak yılı değildir. 2001 yılı 2006 yılından çok daha kurak bir yıldır. 1994 yılı son 41 yılın en kurak yılıdır. Ankara’nın su sorununun ana nedeni kuraklık değil Belediyenin su talebini karşılayacak yatırımları zamanında yapmaması Ankara’daki su sıkıntısının ana nedenidir. Mayıs ayı ile birlikte su kesintilerine başlanması gerektiği belediyece anlaşıldığı halde su kesintileri seçim sonrasına bırakılmıştır. Yetersiz su ve aşırı sıcaklar, zaten enfeksiyon hastalıklarının fazla görüldüğü yaz aylarındaki bu hastalanma riskini çok arttıracaktır.

Yaz aylarında gördüğümüz ve bu yeni susuzluk durumu ile artacak hastalıkların başlıcaları ishaller, tifo, kolera, dizenteri, hepatit ve beta streptokok gibi bakteri ve virüslerin yanında başta bağırsak parazitleri olmak üzere su ve gıda kaynaklı hastalıkların sıklığında artış beklenen bir durumdur. Ankara Tabip Odamıza üyelerimizden gelen bilgi akışlarına göre Acil Servislere başvuran hastalıklarda ishaller ve ateşli dizanteri vakalarında su kesintisi henüz su kesintileri yaygınlaşmadan bile gözle görülür artış kaydedilmektedir. Halkımızın su kesintisi açıklamalarıyla birlikte su deposu yaptırmak, çeşitli kaplar, bidonlar içinde su biriktirmek gibi yöntemler için hazırlık yaptığı gözlemlenmektedir. Su kesintisi olması tek başına enfeksiyon hastalıkları riskini yükseltirken, su depolanması ve depo suyunun kullanımında da önlem alınmaması, hijyen kurallarına uyulmaması olumsuz etkileri arttıracaktır.Su Kesintilerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar:

1. Kesinti durumunda, özellikle içme amaçlı olarak mümkün olduğu kadar ambalajlı suların tüketilmesi daha güvenlidir.

2. Suyun saklandığı kaplar temiz olmalı, plastik, pvc, cam vs. her türlü kap güneş almayacak şekilde muhafaza edilmelidir.

3. Şebeke dışında, kaynağı belli olmayan bir yerden temin edilen sular en az 10 dakika kaynatılmalı ve üzeri kapatılarak saklanmalıdır. Daha da güvenlisi, dezenfeksiyon için “damlalıklı klor solüsyonu” veya klor tabletleri kullanılmalıdır.

4. Su kesintisinin ardından şebekeye verilen su, 3-5 dakika ya da berraklaşıncaya kadar musluktan akıtılmalı ve daha sonra kullanılmalıdır. Bu suları kullanmadan önce en az 10 dakika kaynatmak gerekmektedir.

5. Ev, işyeri ve toplu yaşanan diğer yerlerde kullanılan su depoları ayda bir, sık ve uzun süreli kesinti varsa en az 15 günde bir kez temizlenmeli ve klorlu solüsyonlarla dezenfekte edilmelidir.

6. Depolanan ve biriktirilen su miktarı, su kesintisinin süresine göre ayarlanmalı, gereğinden fazla miktarda su depolanmamalıdır. Böylece hem daha çok tasarruf sağlanacak, hem de depolanan su uzun süre bekletilmemiş olacaktır.

Değerli Basın Mensupları, Ankara’da azalan su rezervleri ve su kesintisiyle meydana gelecek sağlık riskleri ve önlemleri sizinle paylaştık. A.T.O. olarak bu olağan dışı durumda bilgi ve kamusal görevimizi ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmaya hazırız. ATO bu konuda deneyimli ve birikimli hekimlerle Ankara’daki su sorununa ilişkin çalışmak üzere bir danışma kurulu oluşturmuştur. Bu kurul su kesintileri nedeniyle yaşanacak sorunları ve alınacak önlemleri içeren bilgiler hazırlayacak ve kamuoyu ile (periyodik zamanlarda) bu bilgileri paylaşacaktır. Afiş ve reklam panoları halkı bilgilendirmek amacı ile kullanılmalı bu süreçte politik ve ticari amaçlara kapatılmalıdır. Bu bilgilendirme materyalleri örgütlerimiz tarafından hazırlanabilir ve süratle halkı bilgilendirmek mümkün olabilir. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hem seçim sürecinde hem de öncesinde çeşitli semtlerde politik rant amacıyla ayni “sadaka” yardımları yaptığı bilinmektedir. Bu seferde belediyenin ilgili ekipleri hazırladığımız ve gelişen sürece göre hazırlayacağımız bilgilendirici broşürleri en yaygın şekli ile halka ulaştırmak görevlerini yerine getirmek üzere örgütlenmeli ve bu görevi başarmalıdırlar. Özellikle içme suyu temininde ambalajlı suları satın alamayacak pek çok yoksul Ankara’lıya temiz içme ve kullanma suları ücretsiz olarak temin edilmeli bunun için belediyenin kaynakları kullanılmalıdır. Unutulmamalıdır ki belediyecilik yoksulları kent dışına iterek boşaltılan yerlerde büyük rant alanları yaratmaktan oldukça farklı bir işlev taşımaktadır. Bu sürecin iyi idare edilememesi başta yoksullar, küçük çocuklar ve yaşlılar olmak üzere bütün Ankara’yı, ülkenin başkentini büyük bir sağlık riski ile karşı karşıya bırakacaktır. Bizler her zaman olduğu gibi halkımızın yararlarının ve sağlığını korumak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Belediye halk için belediyecilik yapmaya hiç olmazsa bu süreçte hazır olmaya mecbur olduğunu anlamalı ve görevini layıkıyla yapmalıdır. Burada belirtmeliyiz ki evde depo şeklinde 500 Lt.’lik depoların ilimizdeki 10-12 katlı binalarda yaratacağı fiziksel zorlamalar ve olası tehlikelerin yine burada bulunan Meslek Odaları, Sendikalar ve Sivil Toplum Örgütleri ile beraber Ankara İnşaat Mühendisleri Odası’nda yapılacak bir Basın Toplantısı ile hafta içi kamuoyuna bilgi verilecektir.

ANKARA TABİP ODASI
ANKARAM PLATFORMU

DİSK ANKARA BÖLGE
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ

KESK ANKARA ŞUBELER PLATFORMU


01.08.2007